20,000

là trò chơi lắc xí ngầu truyền thống trong những buổi tụ họp cùng bạn bè, nhưng thêm phần hấp dẫn vì nó sẽ quyết định lượng bia bạn phải uống:

  • Nhấp môi
  • Uống cạn ly
  • Uống nửa ly
  • Ngôi sao ( qua tua, cả bàn cùng uống…..)
  • Chỉ định
  • Uống 2 ly
Hột xí ngầu uống bia
Xí Ngầu Uống Bia – SET 2 Viên

20,000