38,000

  • Dễ dàng gấp gập, che chắn vào các cạnh bếp
  • Chỉ cần dùng khăn hoặc nước lau sơ mỗi lần sử dụng
  • Tiện lợi, dễ dàng sử dụng

Hết hàng

Tấm chắn dầu
TẤM CHẮN DẦU MỠ

Hết hàng